Sidhuvud med logotype del av sidhuvud

del av sidhuvud


Länk till forumet
Länk till Bli Medlem

externa länkar
Länk till Vadstena.se
Länk till Småkassan

•••

När medarbetarna blir sjuka
Vad gäller och hur ska du agera? Försäkringskassan har mer information. Försäkringskassans kundcenter för arbetsgivare på 0771-179000 kan också ge råd.

Bli medlem nu!

Vad får jag som medlem?
• Tillgång till hjälp från kansliet i Rödtornet
• Lokalt nätverk näringsidkare i Vadstena
• Informationsblad flera gånger per år
• Tillgång till föreningens hemsida
• Medlemsträffar med studiebesök mm.
• Olika aktiviteter efter medlemmars önskemål
• Tillgång till bra försäkringsavtal och juristjour
• Tillsammans vara med och påverka beslut i kommunen

Den lokala företagarorganisationen i Vadstena, Företagarna, har fram till november 2003 tillhört den riksomfattande Företagarnas Riksorganisation.

Större delen av våra medlemsavgifter har hamnat i Stockholm, i riksorganisationens händer där det mesta av våra pengar försvunnit till svindlande höga direktörslöner och hyror.
Det är slut med det nu, för nu har Företagarna i Vadstena, i likhet med vad flera andra har planer på, brutit sig loss från centralorganisationen och ”startat eget”.

Tillsammans ska vi bli en stark lokal aktör som ska kunna påverka, hjälpa varandra genom samarbete och få service från den nya föreningen. Pengarna vi betalar till föreningen stannar i Vadstena! Och ju fler vi blir, desto starkare blir vi. Så Bli medlem NU – du behövs!

Medlemsavgifter
Serviceavgift (avdragsgill) = 1.200:- per företag + moms
Föreningsavgift = 300:- per medlem
Beställ inbetalningskortet på 0143-123 15. Vi svarar gärna på alla dina frågor kring föreningen och medlemskapet.

Föreningen har kontor i Rödtornet där Kenneth Edlund arbetar på halvtid. Dit är du alltid välkommen att fika och prata skvaller kl. 10.00 dagligen.
Den utrustning som finns på kontoret är tillgänglig för medlemmar.